Marga, Monsieur, With This Marga You Are Really Spoiling Us.

Speculatively Leering Eagerness

Grundlig

Nu ska jag se efter om vi kan få hjälp med montage av murställningar i järfälla på de tre fastigheter som jag äger. Saken är den att vi måste puts om fasaderna på alla tre husen, de har börjat spricka och på vissa ställen har till och med puts ramlat ner som stora kakor. Jag tror att man måste bygga upp ställning runt omkring exakt hela huset upp till taket, sen är det bara att börja knacka bort den gamla fasaden. Är ingen ide att spara något av den. Det kan vara så att om vi låter puts sitta kvar ...