Tistel som tistel

Ett ogräs som jag inte tyckte om när jag var liten var tistlar. De stod alltid i vägen stora och kavata, och stacks något förskräckligt. På den tiden trodde man att en tistel var en tistel, en stor taggig växt med lila blommor, så var det; det fanns bara en sort. Men som vuxen har jag upptäckt att det finns många olika sorters tistlar; stora, små, t om gulblommiga. I en florabok (från 1950 visserligen) hittade jag hela 12 olika sorter. (Kanske är några av dem utrotade idag eftersom det är så med många gamla växter.) Spåtistel, piggtistel, krustistel, vägtistel, kärrtistel, kåltistel, och borsttistel är några olika tistelarter.

By marga, March 30, 2015, 11:51 p.m.